Tematica licenta

TEMATICA  LICENŢĂ 2016

Facultatea de  Medicina Dentara

(În paranteze este precizat indexul bibliografic al temei respective)
1. Anestezia în medicinA dentară (1, pag. 6-53).
2. Extracţia dentară (1, pag.64-102).
3. Patologia erupţiei dentare (1, pag.116-122, 131-157, 159-169).
4. Tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale (1, pag. 174-194).
5. Tratamentul chirurgical preprotetic (1, pag.198-220).
6. Infecţii oro-maxilo-faciale (1, 242-268,270-288).
7. Afecţiuni de origine dentară ale sinusului maxilar (1, pag.292-308).
8. Traumatologie oro-maxilo-facială (1, pag.312-335, 361-369, 379-382, 388-394).
9. Chisturi şi tumori benigne ale părţilor moi orale şi cervico-faciale (1, pag. 402-404, 406-426, 428-433,
437-443).
10. Chisturi, tumori benigne şi osteopatii ale oaselor maxilare (1, pag. 450-471, 474-485, 488-510, 512-517).
11. Tumori maligne oro-maxilo-faciale (1, pag. 545-584).
12. Patologia articulaţiei temporo-mandibulare (1, pag. 679-685, 687-693, 695-702)
13. Patologia glandelor salivare (1, pag. 719-720, 723-738, 744-753, 760-770)
14. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare severe (1, pag. 787-816)
15. Despicături labio-maxilo-palatine (1, 824-855)
16. Durerea în teriorul oro-maxilo-facial. Nevralgia de trigemen (1, pag. 916-919)
17. Metode locale de prevenire a cariei dentare din şanţuri şi fosete (2, pag.5-70)
18. Rolul factorilor funcţionali în formarea aparatului dento-maxilar (3, pag. 317-392, 405-417, 433-
445)
19. Dezvoltarea ocluziei dentate (4, pag. 35-49)
20. Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare, factori locali (4, pag.73-75)
21. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare (4, pag. 77-82)
22. Examenul radiologic în ortodonţie (4, pag. 145-177)
23. Anomaliile dento-maxilare de Clasa a II-a (4, pag. 379-391)
24. Malocluzia de clasa a II-a, diviziunea 2 (4, pag. 396-399)
25. Malocluzia de Clasa a III-a (4, pag. 405-408)
26. Sindromul de inocluzie verticală (4, pag. 418-426, 429-438)
27. Anodonţia (5, pag. 15-39)
28. Dinţii supranumerari (5, pag. 40-72)
29. Incluzia dentară (5, pag.73-94)
30. Reincluzia dentară (5, pag. 107-119)
31. Ectopia dentară (5, pag. 121-131)
32. Diastema (5, pag. 133-142)
33. Transpoziţia dentară (5, pag. 149-154)
34. Tratamentul cariei dentare (6, pag. 167-185, 294-333, 339-346)
35. Etiopatogenia cariei dentare (6, pag. 31-58)
36. Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dinţilor permanenţi (7, pag. 68-93)
37. Necroza şi gangrena pulpară (7, pag. 94-102)
38. Parodontite apicale acute şi cronice (7, pag. 103-125)
39. Tratamentul necrozei şi gangrenei pulpare (7, pag. 158-213)
40. Obturarea canalelor radiculare (7, 214-248)
41. Tratamentul parodontitelor apicale acute şi cronice (7, pag. 249-260)
42. Morfologia parodonţiului marginal (8, pag. 26-89)
43. Etiopatogenia parodontopatiilor marginate cronice (8, pag. 103-155)
44. Diagnosticul îmbolnăvirilor gingivo-parodontale (8, pag. 189-201)
45. Clasificarea bolilor parodonţiului marginal (8, pag. 205-219)
46. Forme clinice – simptomatologie în gingivite şi parodontite marginale (8, pag.221-281)
47. Evoluţie, prognostic şi complicaţii ale parodontopatiilor (8, pag. 282-286)
48. Tratamentul gingivitelor şi parodontopatiilor marginale (8, pag. 288-374)
49. Imobilizarea dinţilor parodontotici (8, pag. 427-461)
50. Orientări terapeutice principale şi scheme de tratament în gingivite şi parodontite (8, pag. 465-477)
51. Ocluzia dentară (9, pag.25-76)
52. Sindromul algo-disfunctional al articulaţiei temporo-mandibulare (9, pag.77-144)
53. Examene clinice şi paraclinice în leziunile odontale coronare şi edentaţia parţială redusă. (9, pag.
147-169)
54. Principiile de tratament în restaurările unidentare şi prin punţi dentare (9, pag. 500-540)
55. Restaurări unidentare intracoronare şi extracoronare (9, pag. 170-398)
56. Elemente structurale ale punţilor dentare (9. pag. 434-482)
57. Etape ale terapiei prin punţi dentare: Amprentarea (9, pag. 630-690)
58. Etape ale terapiei prin punţi dentare: Înregistrarea relaţiilor mandibulo-craniene (9, pag. 690-740)
59. Examene clinice şi paraclinice în edentaţia parţială şi edentaţia totală (10, pag. 31-83)
60. Proteză parţial acrilică mobilizabilă. Elemente componente. (10, pag. 84-103)
61. Elementele structurale ale protezelor parţiale scheletate (10, pag. 116-199)
62. Biodinamica protezelor scheletate în cavitatea orală (10, pag. 201-229)
63. Etape ale terapiei prin proteze parţial mobilizabile scheletate: Amprentarea (10, pag. 279-293)
64. Etape ale terapiei prin proteze parţial mobilizabile scheletate: Înregistrarea relaţiei intermaxilare
(10, pag. 295-308)
65. Etape ale terapiei prin proteze totale: Amprentarea (10, pag. 465-544)
66. Etape ale terapiei prin proteze totale: Determinarea relaţiilor intermaxilare (10, pag. 550-564)
67. Etape ale terapiei prin proteze totale. Proba machetelor (10, pag. 568-582)
68. Verificarea şi adaptarea protezelor mobile (10, pag. 583-592)
69. Stomatopatiile protetice la edentatul total (10, pag. 593-601)
70. Reoptimizarea protezelor mobile (10, pag.693-703).
BIBLIOGRAFIA
1. Al. Bucur, C. Navarro Vila, J. Lowry, J. Acero — Compendiu de chirurgie oromaxilo-facială, vol. 1 şi 2, Editura Q Med Publishing, Bucureşti, 2009.
2. Rodica Luca — Metode locale de prevenire a cariei în şanţuri şi fosete, Editura Cerma, Bucureşti, 1997.
3. Gh. Boboc — Aparatul dentomaxilar. Formare şi dezvoltare, Editura Medicală, Bucureşti, 1995.
4. Valentina Dorobăţ, D. Stanciu — Ortodonţie şi ortopedie dento-facială, Editura Medicală, Bucureşti, 2003
5. Ecaterina Ionescu — Anomaliile dentare, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2005.
6. A. Iliescu, M. Gafar — Cariologie şi odontoterapie restauratoare, Editura Medicală, Bucureşti, 2001.
7. M. Gafar, A. Iliescu — Endodonţia clinică şi practică, Ediţia a II-a, Editura Medicală, Bucureşti, 2001.
8. H.T. Dumitriu, Silvia Dumitriu, Anca Dumitriu — Parodontologie, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 2009.
9. N. Forna (coordonator), C.De Baat, D. Bratu, V. Mercut, Al. Petre, S. Popşor, T. Trăistaru — Protetica Dentară Vol. I, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2011.
10. N. Forna (coordonator), C.De Baat, L. Lascu, M. Păuna — Protetica Dentară Vol. II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2011.

DESCARCA Tematica licenta Facultatea de Medicina dentara